petycje2

 Petycje wnoszone do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

lp.

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycje

Skan petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Przebieg postępowania

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

12.12.2019 

w sprawie wdrożenia procedur dotyczących płatności bezgotówkowych

Robert Łaniewski 
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

treść
petycji

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przekazało petycję do rozpatrzenia
treść pisma  

treść zawiadomienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył:
Opublikował w BIP: Agnieszka Bocho 2020-01-16 12:22:39
Modyfikował: Agnieszka Bocho 2020-01-17 14:38:20
Liczba wyświetleń: 538
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2020-01-16 13:34:41 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-01-16 13:32:39 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-01-16 13:31:18 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-01-16 13:30:33 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-01-16 13:27:06 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-01-16 12:27:54 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-01-16 12:27:12 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
2020-01-16 12:22:39 Aktualizacja Agnieszka Bocho Szukaj
        Porównaj