OGŁOSZENIA STAROSTY

 
OGŁOSZENIA STAROSTY

2021-02-18

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Tyczyn-miasto (181614_4) 

czytaj

______________________________ 

2021-02-18

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Tyczyn-gmina (181614_5)  

 

______________________________ 

2021-02-18

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Lubenia-gmina (181610_2)  

 

______________________________ 

2020-12-01

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Sokołów Młp.-miasto (181611_4)

czytaj

______________________________ 

2020-12-01 

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Sokołów Młp.-gmina (181611_5) 

czytaj  

______________________________ 

2020-08-27 

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Dynów (181605_2)

czytaj

______________________________ 

2020-08-27 

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Dynów - miasto (181601_1) 

 

______________________________ 

2020-08-27 

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Hyżne (181607_2) 

 

______________________________ 

2020-06-22 

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Trzebownisko (181613_2) 

czytaj  

______________________________ 

2020-05-26 

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Kamień (181608_2)

czytaj

______________________________  

2020-01-30 

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Błażowa - miasto (181602_4) 

czytaj

______________________________ 

2020-01-17 

Informacja o utworzeniu bazy BDOT500 i GESUT dla obszaru jednostki ewidencyjnej Błażowa - obszar wiejski (181602_5)

czytaj

______________________________  

2018-11-09 

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał: Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z powyższym dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Rzeszowie. 

______________________________

2017-03-07 

PODGiK w Rzeszowie informuje, że dnia 07.03.2017 r. od godziny 15.00 nastąpi przerwa w działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną modernizacją sieci komputerowej w celu przyspieszenia pracy systemu. Ponowne włączenie systemu zostanie ogłoszone w terminie późniejszym. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

______________________________

2017-02-14

PODGiK w Rzeszowie informuje, że od dnia 15.02.2017 r. od godziny 15 00  nastąpi przerwa w działaniu GEOPORTALU POWIATOWEGO. Przerwa jest spowodowana przeprowadzaną modernizacją sieci komputerowej w celu przyspieszenia pracy systemu. Ponowne włączenie systemu zostanie ogłoszone w terminie późniejszym. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

______________________________

2016-06-03 

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Świlcza gm. Świlcza, na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

W załączniku wykaz numerów działek i ksiąg wieczystych wraz z terminem ustalenia przebiegu granic działek.

czytaj  

______________________________

2015-09-29 

INFORMACJA

W dniach 30.09.2015-01.10.2015 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będą przeprowadzane prace związane z serwisem sieci komputerowej.
Obsługa stron oraz geodetów w Ośrodku a także działanie Geoportalu będzie ograniczone, ponieważ mogą nastąpić przerwy w działaniu sieci komputerowej. 

_______________________________

2015-01-13 

INFORMACJA DLA GMIN 2015-01-12

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie Korzystającemu, możliwości użytkowania serwisu znajdującego się w domenie internetowej, pod adresem: 
https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl  zwanym dalej serwisem.

2. Korzystającemu udostępnia się nieodpłatnie, usługę wyszukiwania i przeglądania baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zdefiniowanych obszarem gminy
Powiatu Rzeszowskiego, zgodnie z licencją. 

Wzór umowy do „pobrania" znajduje się na stronie http://podgik.rzeszow.pl/

Wypełnioną i podpisaną umowę należy składać w PODGiK w Rzeszowie, ul.Targowa 1, V piętro, pokój nr 501.

________________________________

 

2014-10-28 

 W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie podziału działki nr 793/7, jedn.ewid. Tyczyn-miasto, obręb Tyczyn, na podstawie § 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

Zawiadomienie o terminie ustalenia przebiegu granic są załącznikiem do ogłoszenia.

czytaj  

________________________________

 

2014-10-10

INFORMACJA  DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

 W dniu 10.10.2014r. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchamia serwis  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl

Zgłaszającemu w serwisie zostają udostępnione następujące usługi:

a) przeglądanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych;

b) przekazywanie zgłoszenia pracy geodezyjnej;

c) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i informacji o materiałach zawierających dane źródłowe do wykonania zgłaszanej pracy geodezyjnej;

d) otrzymywanie za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w serwisie, materiałów 
w postaci elektronicznej do wykorzystania przy wykonywaniu prac geodezyjnych,
po przesłaniu dokumentu opłaty na adres GD@podgik.rzeszow.pl.


Umowa dotycząca zgłoszenia prac geodezyjnych drogą elektroniczną  umożliwia dostęp Zgłaszającemu do serwisu  https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl na czas nieokreślony
(pod warunkiem nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie geodezji i kartografii).

Wzór umowy do „pobrania" znajduje się na stronie  http://podgik.rzeszow.pl/

Wypełnioną i podpisaną umowę należy składać w PODGiK w Rzeszowie, pokój nr 24.

______________________________ 

 

2014-09-17

  W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wysoka Głogowska gm. Głogów Młp., na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

Zawiadomienia o terminie ustalenia przebiegu granic są załącznikiem do ogłoszenia.

czytaj  

______________________________

 

2014-08-14

  W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Łukawiec gm. Trzebownisko, na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

Zawiadomienia o terminie ustalenia przebiegu granic są załącznikiem do ogłoszenia.

czytaj  

_________________________

 

 2014-07-29

  W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Wysoka Głogowska gm. Głogów Młp., na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży w interesie podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

Zawiadomienia o terminie ustalenia przebiegu granic są załącznikiem do ogłoszenia.

czytaj  

_________________________

2014-06-30
  W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Stobierna gm. Trzebownisko, na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży interesie podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

W załączniku wykaz numerów działek i ksiąg wieczystych wraz z terminem ustalenia przebiegu granic działek.

czytaj

_________________________


2014-06-24 
  W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Miłocin gm. Głogów Młp., na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży interesie podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

W załączniku umieszczono zawiadomienia.

_________________________


2014-04-24
 W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Pogwizdów Nowy gm. Głogów Młp., na podstawie § 38 ust.4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. Nr 38, poz. 454), na wniosek wykonawcy zawiadamia się o terminach ustalania przebiegu granic, udział w tych czynnościach leży interesie podmiotu a nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia. Osoba biorąca udział w w/w czynnościach powinna posiadać dokument umożliwiający ustalenie jej tożsamości.

W załączniku wykaz numerów działek i ksiąg wieczystych wraz z terminem ustalenia przebiegu granic działek.

czytaj 

Podmiot publikujący:
Wytworzył:
Opublikował w BIP: Agnieszka Bocho 2021-02-18 10:08:05
Liczba wyświetleń: 113
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj